وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه هنرمندان پیشکسوت

درباره موسسه


در راستای پاسداشت شان و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام آنان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» با اهداف :

 • استفاده از تجربیات و سوابق ارزشمند فرهنگی و هنری پیشکسوتان در جهت کمک به بالندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور.
 • توسعه و تقویت روابط و انس میان آنان.
 • حمایت از هنرمندان پیشکسوت در مقابل رویدادهای مخل سلامت جسمانی، روحی و اقتصادی آنان.

مشغول به خدمت رسانی میباشد.


مرکز اصلی موسسه در تهران است و محل استقرار آن توسط هیات مدیره مشخص می شود و در صورت لزوم و بنا به تصویب هیات امناء موسسه می تواند در مراکز استانها شعبه دایر نماید.


اهداف موسسه


موضوع فعالیت موسسه در راستای تحقق اهداف آن عبارت است از:

 • حمایت و پاسداشت حرمت سالمندی و پیشکسوتی با ارائه خدمات در زمینه های:
  • اسکان موقت و دائمی.
  • توانبخشی جسمی و روحی.
  • درمانی و بهداشتی.
  • رفاهی و تفریحی.
 • تامین آرامش روح و روان با ایجاد:
  • محیط های آرام و با نشاط و مفید برای استراحت.
  • مکانهایی برای ایجاد تعاملات و ارتباطات و گفت و شنود و دیدار با خانواده، دوستان و جوانان علاقه مند.
 • استمرار نقشهای موثر و تامین استقلال و خودکفایی از طریق:
  • تشکیل کلاسهای آموزشی جهت انتقال دانسته ها و تجارب برای کار آفرینی.
  • ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به سازمانها، جوانان و غیره.
  • بازاریابی جهت فروش آثار.
  • ایجاد کارگاههای پژوهشی و تحقیقاتی و یا هر کارگاهی که سبب فعال سازی هنرمند شود.
  • انتشار نشریه جهت انتقال نظرات، مقالات و...
 • ارتقاء و تقویت آگاهی ها و دانسته ها و بالندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی با برقراری:
  • نشست های معنوی و برنامه های زیارتی و سیاحتی بر حسب نیاز و تقاضا.
  • جلسات پژوهشی و هم اندیشی و میزگرد گفت و شنود.
  • ارتباط با هنرمندان پیشکسوت سایر کشورها.

ارکان موسسه


ارکان موسسه عبارت است از:

 • هیات امناء
 • هیات مدیره
 • مدیر عامل
 • بازرس

و اعضاء هیات امناء عبارتند از:

 • معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رئیس)
 • مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی(دبیر)
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتخاب و حکم وزیر
 • نماینده وزارت رفاه با انتخاب و حکم وزیر
 • نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
 • نماینده فرهنگستان هنر با انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان
 • نماینده سازمان صدا و سیما با حکم رئیس سازمان
 • دو نفر از هنرمندان برجسته کشور به پیشنهاد معاونین هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای هنر

و اعضاء هیات مدیره عبارتند از:

 • دکتر محمود عزیزی (رئیس)
 • دکتر حسن ریاحی
 • محسن آقاعلی اکبری
 • حسن مهرجردی
 • سید عباس عظیمی (مدیرعامل)

منابع مالی


 • کمک های دولت که از طریق پیش بینی در بودجه کل کشور به موسسه انجام می شود
 • کمک های حاصله از دستگاههایی که نمایندگان آنها عضو هیات امناء موسسه می باشند
 • جلب کمک های سازمانهایی که در بودجه آنها کمک به موسسات مشابه موسسه پیش بینی شده است
 • هدایای نقدی و غیر نقدی مردم، سازمانها، شرکتهای دولتی و خصوصی و بانکها با رعایت کامل اصول مربوط به حفظ شئونات و کرامات انسانی پیشکسوتان هنری.
 • درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی، فروش آثار هنرمندان و نشریات، دوره های آموزشی، دریافت حق عضویت و حق المشاوره و...