پدرام نظری

موسسه هنرمندان پیشکسوت

هنرمندان باید اندوخته خود را اجرایی کرده و اشاعه دهند

نیکنام حسینی‌پور با اشاره به این که کرونا فرصتی برای خودسازی درونی افراد است، گفت: هنرمندان می‌توانند از این فرصت استفاده‌کرده و تجربیات اندوخته خود را اجرایی کنند و اشاعه دهند. چنانچه بسیاری از هنرمندان در این ایام کتا‌ب‌هایی را برای آموزش و انتقال تجربه خود تالیف کرده‌اند.

عمق هنر می تواند یک جامعه را بسازد

دیدار صمیمانه با استاد کیومرث قورچیان عصر روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه باحضور نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل موسسه هنرمندان‌پیشکسوت، دکترمحمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرتهران و حسن رحمانی، شهردار منطقه دو در منزل استاد صورت‌گرفت.

اسکرول به بالا