وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه هنرمندان پیشکسوت

جشن تولد شهریور ماه 1394مراسم جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد شهریور ماه تهران 1394

جشن تولد خردادماه 1394مراسم جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد خردادماه تهران 1394

جشن تولد اسفندماه 1393مراسم جشن تولد هنرمندان پیشکسوت متولد اسفندماه تهران 1393

دومین سالگرد تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوتمراسم جشن دومین سالگرد تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت