درباره موسسه

در راستای پاسداشت شان و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام آنان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» با اهداف :

مشغول به خدمت رسانی میباشد.

مرکز اصلی موسسه در تهران است و محل استقرار آن توسط هیات مدیره مشخص می شود و در صورت لزوم و بنا به تصویب هیات امناء موسسه می تواند در مراکز استانها شعبه دایر نماید.

اهداف موسسه

موضوع فعالیت موسسه در راستای تحقق اهداف آن عبارت است از:

 1. حمایت و پاسداشت حرمت سالمندی و پیشکسوتی با ارائه خدمات در زمینه های:
  • اسکان موقت و دائمی.
  • توانبخشی جسمی و روحی.
  • درمانی و بهداشتی.
  • رفاهی و تفریحی.
 2. تامین آرامش روح و روان با ایجاد:
  • محیط های آرام و با نشاط و مفید برای استراحت.
  • مکانهایی برای ایجاد تعاملات و ارتباطات و گفت و شنود و دیدار با خانواده، دوستان و جوانان علاقه مند.
 3. استمرار نقشهای موثر و تامین استقلال و خودکفایی از طریق:
  • تشکیل کلاسهای آموزشی جهت انتقال دانسته ها و تجارب برای کار آفرینی.
  • ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به سازمانها، جوانان و غیره.
  • بازاریابی جهت فروش آثار.
  • ایجاد کارگاههای پژوهشی و تحقیقاتی و یا هر کارگاهی که سبب فعال سازی هنرمند شود.
  • انتشار نشریه جهت انتقال نظرات، مقالات و...
 4. ارتقاء و تقویت آگاهی ها و دانسته ها و بالندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی با برقراری:
  • نشست های معنوی و برنامه های زیارتی و سیاحتی بر حسب نیاز و تقاضا.
  • جلسات پژوهشی و هم اندیشی و میزگرد گفت و شنود.
  • ارتباط با هنرمندان پیشکسوت سایر کشورها.

ارکان موسسه

ارکان موسسه عبارت است از:

و اعضاء هیات امناء عبارتند از:

منابع مالی