چارت سازمانی

اعضای هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت

داریوش ارجمند

رئیس هیات مدیره

انسیه شاه حسینی

عضو هیات مدیره

حسن ریاحی

عضو هیات مدیره

سید عباس عظیمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهدی افصلی

عضو هیات مدیره

کارکنان موسسه هنرمندان پیشکسوت

سید عباس عظیمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محمدمهدی بخشی نژاد

دفتر مدیریت

پدرام نظری

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

حسینعلی سالاری

معاون اجرایی

مسعود اسپیدکار

سایت بانک اطلاعاتی و انفورماتیک

-------------------

معاونت برنامه ریزی

پدرام نظری

امور همایش ها ، جشنواره ها و نمایشگاه ها

مسعود اسپیدکار

آرشیو و مستندسازی

مسعود اسپیدکار

بانک اطلاعاتی و امور رایانه

---------------

امور انتشارات

حسینعلی سالاری

معاون اجرایی

حسینعلی سالاری

امور اداری ، مالی و پشتیبانی

-----------

امور حقوقی و مالکیت معنوی

مسعود اسپیدکار

امور رفاهی

حسینعلی سالاری

امور درآمدزایی و غیر انتفاعی

اسکرول به بالا